TTMIRO

NOHMA

Greek
English

Δομή Φιλοξενίας Ααυνόδευτων Εφήβων «TEEN SPIRIT»

Το έργο TEEN SPIRIT με λίγα λόγια:

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Εφήβων ΧΕΝΙΑ ΤΕΕΝS που λειτουργούσε η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ μέχρι το τέλος Ιουλίου 2017 με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες συνεχίζει τη λειτουργία της, ως TEEN SPIRIT πλέον και με νέα χρηματοδότηση. Μετά την έγκριση της πρότασής μας σε ανταπόκριση της Πρόσκληση 505/19-05-2017, από την 1η Αυγούστου 2017 η Δομή πέρασε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης, Ειδικός Στόχος «1 – Άσυλο» με χρονική διάρκεια από 1/8/2017 έως 31/12/2017 και Υπεύθυνη Αρχή την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Βασικός σκοπός του έργου ΤΕΕΝ SPIRIT είναι η λειτουργία δομής φιλοξενίας και προστασίας ασυνόδευτων παιδιών, δυναμικότητας 20 θέσεων για αγόρια ηλικίας 13-17 ετών, σε ανταπόκριση με τις ισχύουσες προδιαγραφές λειτουργίας των ξενώνων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων.

Στόχοι του έργου TEEN SPIRIT:

Στο πλαίσιο της Δομής, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, παρέχονται εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες προστασίας και φροντίδας των φιλοξενουμένων ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων, καθώς και προετοιμασίας για τη σταδιακή αυτονόμηση και την κοινωνική ένταξη, προσαρμοσμένες ανάλογα με την ηλικία των φιλοξενούμενων παιδιών.

Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοι της λειτουργίας της Δομής αφορούν:

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στη Δομή Φιλοξενίας TEEN SPIRIT χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις βασικές – άμεσες και τις υποστηρικτικές – συμπληρωματικές υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, στις βασικές - άμεσες υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

Επίσης σε καθημερινή βάση λειτουργούν:

Στο πλαίσιο της Δομής TEEN SPIRIT παρέχονται επίσης εξειδικευμένες υποστηρικτικές-συμπληρωματικές υπηρεσίες ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, τις ατομικές ανάγκες και το «Ατομικό Σχέδιο Δράσης» κάθε παιδιού ή εφήβου. Οι υπηρεσίες αυτές εκπορεύονται από την Κοινωνική Υπηρεσία της Δομής και περιλαμβάνουν:

Λειτουργία της Δομής:

Η Δομή TEEN SPIRIT λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα σε εβδομαδιαία βάση, η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί σε 16ωρη βάση με δύο 8ωρες βάρδιες την ημέρα, ενώ κάθε βράδυ υπάρχει, εκτός του φύλακα, προσωπικό σε επιφυλακή. Στο πρόγραμμα της καθημερινής λειτουργίας κάθε Δομής περιλαμβάνεται επίσης η 16ωρη λειτουργία γραφείου υποδοχής (reception), κατάλληλα στελεχωμένου, μέσω του οποίου ρυθμίζεται η είσοδος και έξοδος των ανηλίκων (βάσει του ατομικού τους προγράμματος και της συνεννόησης με το «πρόσωπο αναφοράς»/σύμβουλο), η είσοδος επισκεπτών, εθελοντών κλπ. και η τήρηση αντίστοιχου βιβλίου, καθώς και η φύλαξη του χώρου. Οι φύλακες, εκτός από εμπειρία στη φροντίδα ανηλίκων, έχουν επίσης εκπαίδευση σε θέματα πρώτων βοηθειών, διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων και κάποιοι από αυτούς πιστοποιητικό ΚΕΜΕΑ.

Η καθημερινή λειτουργία υποστηρίζεται από διερμηνείς, οι οποίοι έχουν εκτός από εμπειρία, ειδική εκπαίδευση όσον αφορά στη σχέση με την κοινωνική υπηρεσία, τη διαχείριση κρίσεων, καθώς και σε ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της άσκησης της διερμηνείας (τήρηση των ορίων, ουδετερότητα κλπ.).

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν καθημερινές ευθύνες ανάλογα με την ηλικία τους και υποστηρίζονται κατάλληλα ώστε να μάθουν να φροντίζουν τον εαυτό τους, το δωμάτιο και τα προσωπικά τους είδη, να ακολουθούν βασικούς κανόνες ασφάλειας για τον εαυτό τους και τους άλλους, να διαχειρίζονται χρήματα κλπ. Επίσης, πραγματοποιούνται τακτικές ομαδικές συναντήσεις των φιλοξενούμενων ανήλικων, στις οποίες προσωπικό και παιδιά συζητούν και θέτουν σε διαπραγμάτευση τα καθημερινά ζητήματα της λειτουργίας, π.χ. φαγητό, τους κανόνες λειτουργίας, τους όρους συμβίωσης και τις δράσεις της Δομής. Στις ομαδικές αυτές συναντήσεις παρουσιάζονται και συζητούνται τα περιεχόμενα του «κουτιού παραπόνων» που υπάρχει στη δομή, εφόσον βέβαια τα παράπονα που έχουν εκφραστεί είναι δυνατόν να συζητηθούν δημόσια.

Τέλος, στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της Δομής, όπως αποτυπώνεται και στον κανονισμό της, εξασφαλίζεται ότι τα παιδιά:

Στη Δομή διασφαλίζεται επίσης συνδεσιμότητα-πρόσβαση στο Διαδίκτυο, καθώς και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

AMIF

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

   
Έργο επιδοτούμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 με Υπεύθυνη Αρχή την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., έργο χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης, Ειδικός Στόχος «1 – Άσυλο»